Digital Marketing

Digital Marketing

การตลาดออนไลน์ ในยุคมืด กับผลกระทบจาก Covid-19

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ที่มีมาตั้งแต่ปลายปี 2562 ทำให้อะไรหลายๆอย่างในโลกเปลี่ยนไป และไม่ใช่เฉพาะกับประเทศไทยเท่านั้น โดยที่ หลายฝ่าย มีการทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการตลาดออนไลน์ จากหลายภาคฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก CMO Survey ที่พึ่งตีพิมพ์ไปเมื่อปีก่อนนี้ บอกอะไรให้เรารู้หลายๆอย่างด้วยกัน สรุป 10 อย่าง ที่การตลาดออนไลน์ จะไม่เหมือนเดิม แน่นอนว่า เราหลายคนอาจไม่ได้รู้จัก CMO Survey ผู้ซึ่งเป็นผู้เก็บสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดยุคใหม่ และหากส่งวีดีโอให้ดู ก็คงไม่มีใครอยากจะนั่งดูเพื่อแปลจากอังกฤษเป็นไทย เราจึงขอสรุปรวมเอาไว้ในนี้ทั้ง 10 ข้อ คนมองการตลาดในแง่ร้ายมากขึ้น ความคิดเห็น และ มุมมองของคนในยุคปัจจุบัน ก่อนโควิด มักจะสามารถคาดการณ์สิ่งต่างๆในเรื่องของการตลาดได้ค่อนข้างชัดเจน โดยเค้ามีการเก็บคะแนน กับความแม่นยำในการคาดการณ์ ทิศทางของการตลาดก่อนโควิดระบาดอยู่ที่ 60 คะแนน จาก 100 แต้ม แต่พอมาหลังจากช่วงโควิด สามารถเก็บคะแนนได้เพียง 50.9 เท่านั้น โดยมีค่าการตลาดที่เท่ากันกับยุคปี 2009 แต่อย่างไรก็ดี ในปี 2021 […]

Read More