ทักษะที่ต้องมีในช่วงการตลาดออนไลน์บูม

เด็กจบใหม่ต้องมีทักษะเหล่านี้ สมัครงานง่าย ผ่านฉลุย

ยุคสมัยปัจจุบันเป็นยุคที่หลายคนเจอกับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ การทำธุรกิจก็ย้ายแพลตฟอร์มมาทางออนไลน์มากขึ้นเมื่อการตลาดออนไลน์เป็นหนทางเดียวของการอยู่รอด ผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ด้วย โดยคณะบดีของวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIMB) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะที่พึงมีในยุคที่การตลาดออนไลน์ก้าวหน้า ได้แก่

ทักษะที่ต้องมีเพื่อการสมัครงานของเด็กรุ่นใหม่

ทักษะดิจิทัล

ทักษะดิจิทัล หรือ Digital literacy เป็นทักษะที่เพิ่งได้รับการพูดถึงในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ทำให้ทักษะนี้ได้รับความนิยม โดยทักษะนี้จะแบ่งออกเป็นความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยี 9 ด้าน ได้แก่

 • การใช้งานคอมพิวเตอร์
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต
 • การใช้งานเพื่อความมั่นคง ปลอดภัย
 • การใช้โปรแกรมประมวลคำ
 • การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
 • การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน
 • การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
 • การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
 • การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง ปลอดภัย

การใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ได้จะช่วยให้เพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง สามารถใส่เป็นความสามารถพิเศษ และเป็นทักษะที่หลาย ๆ บริษัทกำลังมองหา ผู้ที่มีทักษะดิจิทัลจะเป็นผู้ที่ทำงานได้รวดเร็ว เพราะรู้จักเครื่องมือที่ช่วยลดทอนเวลาทำงาน งานต่าง ๆ จึงเสร็จได้เร็วขึ้น และลดความซับซ้อนของขั้นตอนได้เป็นอย่างดี

ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ

ทักษะนี้เป็นทักษะที่รวมทักษะยิบย่อยหลาย ๆ ทักษะเข้าด้วยกัน เพราะความเป็นผู้ประกอบการจะต้องมีคุณลักษณะหลายประการที่เหมาะควรกับการเป็นผู้ประกอบการ มีการแบ่งทักษะผู้ประการออกเป็น 4 สเต็ปใหญ่ ๆ คือ

 • Create

การสร้างให้เกิดธุรกิจขึ้น โดยในสมัยที่การตลาดออนไลน์กำลังเข้าถึงผู้คนเป็นวงกว้างแบบนี้ การสร้างธุรกิจควรให้มีความแปลกใหม่ และเป็นที่สนใจของผู้บริโภค

 • Survive

การเอาตัวรดในวงการธุรกิจ ผู้ประกอบการยุคใหม่จะต้องเข้าใจหลักการตลาดออนไลน์เป็นอย่างดี และสามารถต่อยอดได้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจอยู่รอดได้อีกยาวนาน

 • Growth

การเติบโตทางธุรกิจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย สิ่งที่สำคัญคือวิสัยทัศน์ของเจ้าของกิจการที่จะมองเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจ สามารถหยิบยกเทรนด์มาเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าได้เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภค

 • Sustain

ความยั่งยืนของธุรกิจที่เกิดจากการคิดและวางแผนมาเป็นอย่างดี ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงธุรกิจในระยะยาว การตลาดออนไลน์เปลี่ยนแปลงได้เสมอ ต้องรู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย และมีความยืดหยุ่น รู้จักปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์

ทักษะการแก้ไขปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์

ทักษะสุดท้ายที่ต้องมีสำหรับเด็กจบใหม่ในปัจจุบัน คือ ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพราะงานที่เกี่ยวข้องกับการออนไลน์ เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นมีโอกาสสูงมากที่จะรับรู้ในวงกว้าง รวมถึงการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของข่าวสารต่าง ๆ ผ่านมีเดีย ทักษะนี้จึงมีความจำเป็นมากในการทำงาน

ปัจจุบันมีเด็กจบใหม่ตกงานเป็นจำนวนมาก เพราะปัญหาเศรษฐกิจที่ซบเซาอย่างหนัก ทักษะเหล่านี้จึงมีความสำคัญ เพราะช่วยสร้างโปรไฟล์ให้โดดเด่น ยุคที่ทุกอย่างออนไลน์ ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรม การใช้มือถือ การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ล้วนทำให้ตัวผู้สมัครงานมีความน่าสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Online Marketing

ประกันโควิดกับการตลาดออนไลน์ Facebook ในยุคที่คนมองหา

ศูนย์รวมประกันภัยโควิดในหน้าเฟซบุ๊ก แม้จะมีการตรวจโควิดที่บ้าน แต่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงทวีความรุนแรงในหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงในประเทศไทยด้วย ทำให้สินค้าประเภทประกันโควิดได้รับความนิยมขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และช่องทางในการเข้าถึงประกันภัยโควิดก็ง่ายดายเหลือเกินผ่าน Facebook ที่มักจะป๊อบอัปขึ้นมาเวลาเลื่อนดูไทม์ไลน์ บทบาทของประกันโควิดในปัจจุบัน ประกันโควิดมีบทบาทในการเป็นหลักประกันความเสี่ยงหากติดโควิด โดยจะช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายตามแต่ที่ระบุในกรรมธรรม์ บางแผนอาจคุ้มครองค่าห้องและค่ารักษาพยาบาล บางแผนคุ้มครองหากสูญเสียรายได้ขณะรักษาตัว บางแผนคุ้มครองค่าทำศพและเงินชดเชยเมื่อโคม่าจากโควิด บทบาทของประกันโควิดจึงเน้นเรื่องค่าใช้จ่ายในอนาคตที่ผู้ทำประกันมองว่าคุ้มค่าที่จะซื้อ รูปแบบประกันโควิดที่น่าสนใจ ประกันโควิดเป็นประกันที่ออกแบบมาสำหรับการให้ความคุ้มครองผู้ที่ซื้อกรรมธรรม์ โดยประกันโควิดจะพยายามให้รายละเอียดที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโควิด เพราะจริง ๆ แล้วประกันสุขภาพก็คุ้มครองการรักษาโควิด ประกันโควิดจึงต้องแตกต่างบ้าง ประกันโควิดที่น่าสนใจ เช่น ประกันแบบเจอ จ่าย จบ รูปแบบประกันที่ได้รับความสนใจมาก สำหรับประกันแบบเจอ จ่าย จบ ที่ให้เงินก้อนทันทีที่เคลมประกันผ่าน ในกรณีที่ป่วยเป็นโควิด ในยุคที่โควิดติดต่อได้ง่าย ประกันเจอ จ่าย จบจึงได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ประกันแพ้วัคซีนโควิด สิ่งที่ช่วยบรรเทาการระบาดได้ก็คือวัคซีนโควิดที่ถือว่าเป็นของใหม่ อาจจะเกิดอาการแพ้ได้ คนจึงสนใจทำประกันแพ้วัคซีนเอาไว้เพื่อป้องกันอาการแพ้แล้วไม่มีเงินสำรองในการรักษา ประกันโควิดมีความสำคัญมาก เพราะเป็นหลักประกันความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่งในช่วงที่โควิดยังคงระบาด การโฆษณาประกันโควิดในหน้าฟีด Facebook ฟีดข่าวของเฟซบุ๊กเป็นช่องทางที่รวบรวมการอัปเดตต่าง ๆ ของเพื่อนในเฟซบุ๊ก การอัปเดตที่มักพบในหน้าเฟซบุ๊ก ได้แก่ การอัปเดตสถานะและรูปภาพ คนที่เป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊ก […]

Read More
Online Marketing

Mobile First การตลาดออนไลน์ยุคใหม่ผ่านมือถือ

โฆษณาในมือถือให้คนอยากกดดู ขึ้นชื่อว่าโฆษณาหลายคนต้องกดข้าม เพราะโฆษณามักจะขึ้นมาขัดจังหวะในการท่องเว็บไซต์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาก่อนคลิป Youtube จนต้องมี Youtube Premium ออกมาเอาใจคนไม่อยากกดข้ามโฆษณาอีกแล้ว หรือโฆษณาป๊อบอัพที่ขึ้นมาข้าง ๆ หน้าต่างเว็บไซต์ให้ต้องคอยกดปิด แต่ตอนนี้มีโฆษณาหลายตัวที่เจาะกลุ่มผู้ใช้งานสมาร์ตโฟน โดยการทำโฆษณาสั้น แล้วหยิบยกประเด็นที่กำลังได้รับความนิยมมาสร้าง engagement ให้คนกดเข้าไปดู รวมถึงจ้าง Influencer ต่าง ๆ ด้วย การตลาดออนไลน์เน้น Mobile First โทรศัพท์มือถือกลายมาเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิต เพราะปัจจุบันการติดต่อสื่อสารสามารถทำได้อย่างง่ายดายขึ้น คนสามารถพูดคุยหรือแม้แต่เห็นหน้ากันได้แม้อยู่คนละซีกโลก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี้เองที่ทำให้หลาย ๆ วงการต้องปรับตัว รวมถึงการตลาดที่จะต้องมีการใช้สื่อออนไลน์มาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน จึงมีแนวคิดการตลาดออนไลน์แบบ Mobile First Mobile First คืออะไร ยุค Mobile First คือยุคที่อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสั่งของจากร้านค้าออนไลน์ การติดตั้งกล้องวงจรปิดที่สั่งการผ่านระบบเสียงออนไลน์ การทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านธนาคาร เมื่อทุกอย่างอยู่บนอินเทอร์เน็ต การตลาดจึงต้องดำเนินการผ่านอินเทอร์เน็ต และช่องทางการเล่นเน็ตที่สะดวกที่สุดในปัจจุบันคือผ่านโทรศัพท์มือถือ ทำให้การโฆษณาจะต้องเป็นสื่อที่คนสามารถรับสารได้ง่าย ใช้เวลาไม่นาน […]

Read More
Online Marketing

แอดมินเพจ คีย์หลักในการเจาะกลุ่มเป้าหมายออนไลน์

แอดมินดีมีชัยไปกว่าครึ่ง สมัยนี้ต้องเข้าถึงผู้บริโภค เพราะการรับข้อมูลข่าวสารก้าวหน้าไปมาก ธุรกิจออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงที่คนกักตัวอยู่บ้าน เวลาทำอะไรก็ต้องผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว และไม่ต้องเสี่ยงออกจากบ้านไปทำธุระด้วยตนเอง ยิ่งในช่วงที่ไวรัสโควิดระบาด พร้อมกลายพันธุ์รายวัน การออกจากบ้านยิ่งเพิ่มความน่ากลัวไปอีก แต่การเข้าถึงผู้บริโภคที่นั่งอยู่ที่บ้านจะทำอย่างไรให้น่าสนใจ? วันนี้เราจึงมาพูดถึงบบาทของแอดมินเพจ อะไรคือแอดมิน? แอดมิน หรือ Admin คือผู้ดูแลเพจหรือช่องทางการโปรโมทของแบรนด์ แอดมินอาจจะมีแค่คนเดียวหรือหลายคนก็ได้ตามความเหมาะสม แต่ละแบบก็มีข้องดีและข้อเสียแตกต่างกันไป แอดมินคนเดียว ข้อดี – สามารถจัดการงานทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบ รู้ขั้นตอนงานทั้งหมด สามารถพูดคุยกับลูกค้าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ ข้อเสีย – การทำงานอาจมีความล่าช้า เพราะทำคนเดียว หากมีข้อความหรือการสอบถามจากลูกค้าพร้อมกันหลายคน ต้องใช้เวลาเพื่อให้ตอบกลับครบทุกคน แอดมินหลายคน ข้อดี – ทำงานรวดเร็ว มีการจัดแบ่งงานกันอย่างเป็นระบบ สามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็วและลงตัว สามารถตอบกลับลูกค้าได้หลายคน ข้อเสีย – การพูดคุยกับลูกค้าไม่ต่อเนื่อง และอาจมีส่วนของข้อมูลที่ไม่ตรงกันบ้าง หากมีการเข้าใจข้อมูลคลาดเคลื่อน เสน่ห์ของแอดมินหายไป เพราะสไตล์การตอบกลับของแต่ละคนไม่เหมือนกัน การเลือกแอดมินควรเลือกแอดมินที่มีความรู้ ความเข้าใจในสินค้าและบริการเป็นอย่างดี รวมถึงมีศิลปะในการพูด และมีความอดทน ใจเย็น แก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี และสิ่งที่คนรุ่นใหม่มองหาในตัวแอดมินคืออารมณ์ขัน ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนสนใจสินค้าและบริการมากขึ้น […]

Read More